Rautio är en expert inom bullerbekämpning

Vårt företag har över 20 års erfarenhet av bullerhinder. Högklassiga material i kombination med innovativa lösningar och noggrant genomförande skapar grunden för våra bullerhinders långa livscykel. Under årens lopp har vi planerat och genomfört över 60 bullerhinderprojekt runtom i Finland.

Det patenterade bullerhindret Melueste Rautio uppfyller de gällande kraven på egenskaper och utseende för bullerhinderkonstruktioner

Vårt återanvändbara bullerhinder baserar sig på en absorberande kassett och dess struktur som vi har patenterat. Melueste Rautio är planerat så att det kräver så lite underhåll som möjligt, och alla dess delar planeras och tillverkas så att de är utbytbara. Underhållet av vårt bullerhinder av stål är smidigt och monteringen är snabb.

Bullerhindrets struktur består av rektangulära stolpar och absorberande kassetter som fästs mellan dem. Kassettens fasad bekläds ofta med nät eller ribbor, vilket ger bullerhindret ett arkitektoniskt lyckat och finslipat utseende. Vid behov kan de enskilda kassetterna, ribborna eller näten tas bort och bytas ut – till och med i mitten av hindret!

Melueste Rautio kan förses med till exempel nödutgångar och tillträdesdörrar, portar för fordon och löstagbara delar. Bullerhinder som uppförs i närheten av elektrifierade tåg- och tunnelbanor planeras och byggs så att de kan jordas. Melueste Rautios egenskaper uppfyller kraven enligt standarden EN 14388.

Vi levererar bullerhinder som utförande- och totalentreprenad.

Ladda ned broschyr.

Här kan du bekanta dig med de bullerhinderprojekt som vi har genomfört.