Vi specialiserar oss på krävande stålkonstruktioner, bullerhinder, tunga lyft samt underhåll och reparationer av broar

Vi levererar högklassiga stålkonstruktioner till Finland och Norden. Vår service täcker tillverkningen och monteringen av produkten och vid behov planeringen av en komplett helhet.

  • Urakointiasennus M. Rautio Oy är en certifierad samarbetspartner för CE-märkta produkter enligt standarden EN 1090-1 upp till den högsta utförandeklassen EXC4.
  • Våra svetsningstjänster är certifierade enligt kvalitetskraven i standarden EN ISO 3834-2.

Rautio är en expert inom bullerbekämpning

Vårt företag har över 20 års erfarenhet av bullerhinder. Högklassiga material i kombination med innovativa lösningar och noggrant genomförande skapar grunden för våra bullerhinders långa livscykel. Under årens lopp har vi planerat och genomfört över 50 bullerhinderprojekt runtom i Finland.

Det patenterade bullerhindret Melueste Rautio uppfyller de gällande kraven på egenskaper och utseende för bullerhinderkonstruktioner

Vårt återanvändbara bullerhinder baserar sig på en absorberande kassett och dess struktur som vi har patenterat. Melueste Rautio är planerat så att det kräver så lite underhåll som möjligt, och alla dess delar planeras och tillverkas så att de är utbytbara. Underhållet av vårt bullerhinder av stål är smidigt och monteringen är snabb.

Bullerhindrets struktur består av rektangulära stolpar och absorberande kassetter som fästs mellan dem. Kassettens fasad bekläds ofta med nät eller ribbor, vilket ger bullerhindret ett arkitektoniskt lyckat och finslipat utseende. Vid behov kan de enskilda kassetterna, ribborna eller näten tas bort och bytas ut – till och med i mitten av hindret!

Melueste Rautio kan förses med till exempel nödutgångar och tillträdesdörrar, portar för fordon och löstagbara delar. Bullerhinder som uppförs i närheten av elektrifierade tåg- och tunnelbanor planeras och byggs så att de kan jordas. Melueste Rautios egenskaper uppfyller kraven enligt standarden EN 14388.

Vi levererar bullerhinder som utförande- och totalentreprenad.

Ladda ned broschyr.

Här kan du bekanta dig med de bullerhinderprojekt som vi har genomfört.

Högklassiga stålkonstruktioner i utmanande förhållanden

Vi levererar mångsidiga stålkonstruktioner för våra kunders olika behov. Vi har beredskapen att leverera CE-märkta stålkonstruktioner enligt standarden EN 1090-1 upp till utförandeklassen EXC4.

Här kan du bekanta dig med de stålkonstruktionsprojekt som vi har genomfört.

 Broar och räcken

Urakointiasennus M. Rautio har under sin verksamhetstid producerat och monterat över 200 balkbroar. Våra specialiteter är lyft och förflyttning av brobalkar, stålkonstruktionsarbeten i anslutning till broar samt underhåll och reparationer av stålbroar.

Dessutom levererar vi specialräcken och andra krävande stålkonstruktioner.

Här kan du bekanta dig med de stålkonstruktionsprojekt som vi har genomfört.

Tunga lyft och förflyttning

Under årens lopp har vi samlat erfarenhet av såväl lyft av broar, byggnader och andra tunga objekt som lyftplanering. Vi har ett ytterst mångsidigt urval av högtryckshydrauliska domkraftssystem till vårt förfogande. Att genomföra utmanande lyft förutsätter förståelse och kunskap om hur konstruktionen beter sig samt ovillkorlig noggrannhet vid beaktandet av säkerhetsaspekter.

Vi är gärna med och hjälper kunden att planera och genomföra tunga lyft – kontakta oss!

Här kan du bekanta dig med de stålkonstruktionsprojekt som vi har genomfört.