Vi specialiserar oss på krävande stålkonstruktioner, bullerhinder, tunga lyft samt underhåll och reparationer av broar

Vi levererar högklassiga stålkonstruktioner till Finland och Norden. Vår service täcker tillverkningen och monteringen av produkten och vid behov planeringen av en komplett helhet.

  • Urakointiasennus M. Rautio Oy är en certifierad samarbetspartner för CE-märkta produkter enligt standarden EN 1090-1 upp till den högsta utförandeklassen EXC4.
  • Våra svetsningstjänster är certifierade enligt kvalitetskraven i standarden EN ISO 3834-2.