Urakointiasennus M. Rautio Oy grundades av Markku Rautio år 1983 och specialiserar sig på krävande  stålkonstruktioner, balkbroar och bullerhinder.

”I början av 80-talet ville man göra sig av med färjor i Finland och särskilt i Lappland, och det ledde till ett så kallat uppsving för balkbroar, vilket fångade mitt intresse. På den vägen fortsatte vi i princip de följande tio åren”, berättar Markku Rautio om företagets första år.

Flygplanshangaren LEKO 7 som färdigställdes på Helsingfors-Vanda flygplats år 1990 var företagets första stora projekt.

”Sedan var det dags för vårt första riktigt stora projekt, LEKO 7. När de första DC-10-planen kom behövdes ett utrymme för flygplansunderhåll – snabbt – och Luftfartsverket bestämde sig för att bygga världens då största flygplanshangar.”

”Huvudmåtten var nedskrivna på omslaget av en Klubi-ask och Tapani Konttinen från Tehdaspalkki Oy, Markku Mäkinen från Aaro Kohonen Oy och jag började planera arbetet. Man hade tidigare planerat att ge arbetet till någon annan, men vi hade bättre monteringsmetoder och tidtabell, vilket resulterade i att vi fick jobbet. Byggtiden var ett och ett halvt år, och i slutändan underskred vi den överenskomna byggtiden med åtta månader.”

Den jättelika flygplanshangaren med en volym på 1 065 000 kubikmeter används fortfarande på Helsingfors-Vanda flygplats.

Finlands längsta bro byggs för att ersätta färjförbindelsen från Replot till fastlandet

”Nästa stora projekt blev Replotbron. I det skedet av brouppsvinget hade man på Suunnittelu Kortes fått ett förtroende för oss, och de trodde på mina idéer angående Replotbrons monteringsteknik och uppdelning i sektioner. Sedan förde vi projektet vidare med utgångspunkt i mina idéer, och allt gick bra till slut. Arbetet tog kanske knappa två år”, berättar Markku.

Finlands längsta bro på 1045 meter som förenar Replot-Björkö-området med fastlandet öppnades till slut för trafik den 27 augusti 1997.

Från balkbroar till bullerhinder

Utvecklingen av bullerhinder inleddes i början av 2000-talet för stadsbaneprojektet mellan Ilmala och Alberga.

”Den första stora förfrågan om ett absorberande bullerhinder gällde stadsbanan mellan Ilmala och Alberga. På den tiden fanns det bara en annan aktör i branschen. Vi blev intresserade och inledde utvecklingsarbetet tillsammans med några expertinstanser. Slutresultatet blev det absorberande bullerhindersystemet Melueste Rautio.”

Sedermera har företaget vid sidan av andra stålkonstruktionsarbeten genomfört över 60 bullerhinderprojekt runtom i Finland.

Planering – Rautio Eesti OÜ

År 2011 grundades, vid sidan av det ursprungliga företaget, ett separat företag för planering och projektledning, Rautio Eesti OÜ. Företagets verksamhetsställe finns i Tallinn, Estland.

”Med hjälp av ett eget företag för planering och projektledning är vi konkurrenskraftiga även i framtiden”, sammanfattar Markku Rautio.

Du kan läsa mer om Rautio Eesti OÜ här.