Broar och räcken

Urakointiasennus M. Rautio har under sin verksamhetstid producerat och monterat över 200 balkbroar. Våra specialiteter är lyft och förflyttning av brobalkar, stålkonstruktionsarbeten i anslutning till broar samt underhåll och reparationer av stålbroar.

Dessutom levererar vi specialräcken och andra krävande stålkonstruktioner.

Här kan du bekanta dig med de stålkonstruktionsprojekt som vi har genomfört.