Rautio Eesti OÜ – Modernt byggande kräver planeringsförmåga även av entreprenören

Planeringsavdelningen på Rautio Eesti specialiserar sig på planering av olika typer av infrastruktur, såsom bullerhinder, broar för gång- och cykeltrafik, skyddstak och olika räcken. Våra planerare Priit Luik och Roland Kranich använder både CAD-planering baserad på 3D-produktmodeller och traditionell CAD-planering i sitt arbete.

”Jag tycker om Solidworks. Det fungerar bra även för planering av mer komplicerade strukturer. Dessutom är Solidworks Photoview rendering ett mycket praktisk verktyg som jag använder mycket. Med hjälp av det kan jag skapa fotoliknande bilder från 3D-modeller, och programmet tillåter även lite kreativitet, vilket gör att slutresultatet som skickas till kunden inte bara blir en tråkig modell.”

Vårt planeringsteam har förmågan att på planeringsbordet förbättra olika lösningar så att de fungerar bättre och blir kostnadseffektivare – till kundens fördel

Den praktiska erfarenheten av mångsidiga stålkonstruktionsarbeten som samlats under årens lopp i kombination med våra planerares fräscha yrkeskunskap och moderna mjukvara möjliggör innovativa lösningar och slutresultat. Konstruktionernas detaljer och visuella karaktär planeras och finslipas till sin slutliga form tillsammans med beställare, arkitekter, huvudplanerare och verkstäder. Genom omsorgsfull planering garanterar vi att projektet framskrider smidigt samt att den slutliga konstruktionen är av hög kvalitet och hållbar.

”Att slutresultatet av mitt arbete är exakt är viktigt för mig. Jag reserverar alltid extra tid för att kontrollera att allt är som det ska i planerna”, berättar Priit Luik, planerare på Rautio Eesti OÜ.

Utöver stål omfattar vår planering också andra byggnadsmaterial, såsom betong, trä och sten samt genomskinliga fasader och material.