Leverans och montering av bro, trapptorn och ramper samt förglasning av trapptornen, 2015

Status: Avslutat Tjänster: Stålkonstruktioner